Jan Olav Haugen

17. kandidat

- Jeg er en 59- årig samfunnsviter med allsidige interesser; arbeider på organisasjons- og personalavdelingen i Skedsmo kommune. Helt fra ungdommen har jeg vært opptatt av å ta vare på kloden vår, tenke globalt og handle lokalt. Vi må spesielt ta vare på elver og vann og områdene langs disse, både pga egenverdien og opplevelsesverdien for mennesker. Jeg har derfor vært aktiv i å verne Nitelva mot planene om Ny Nordbyvei ned mot elva. Ellers er jeg opptatt av å legge om til mer miljø- og helsevennlig transport, spesielt tilrettelegging for mer sykling året rundt. Vi må anvende ny teknologi for et mer miljøvennlig samfunn. Vitenskap og kunnskap må anvendes for å utvikle et samfunn med god folkehelse og livsglede.