Einar John Lande

11. kandidat

- Jeg er 32 år gammel og jobber til daglig som byggingeniør (geotekniker) i Oslo. Jeg vokste opp på gård i Brønnøy, Nordland. Har bodd i Skedsmo i 5 år. Jeg ønsker en enda sterkere satsing på gode kollektivtilbud som ivaretar ikke bare dagens, men også fremtidige behov. Det bør stimuleres til å velge miljø- og klimavennlige løsninger for både private og bedrifter. Bærekraftig matproduksjon og selvforsyning må prioriteres og ikke bygges ned for kortsiktig profitt.