Gullbrand Gillund

5. kandidat

- Jeg er 50 år, har bodd i Skedsmo i 18 år, og er innflytter fra Målselv i Troms. Er utdannet sivilingeniør, og jobber med informasjons teknologi. Min motivasjon for å jobbe med politikk er at jeg med bakgrunn i klimautfordringen ser at vi må øke innsatsen for å realisere en fornybar framtid («det grønne skiftet»). Vi må tenke mye mere på generasjonene som kommer etter oss, og det innebærer at vår generasjon ikke kan bruke opp de begrensede ressursene på kloden vår. Vi må tenke nytt, bruke mindre og øke gjenbruk av ressursene. Det skjer utrolig mye spennende teknologi utvikling innenfor disse områdene i verden, og Norge må satse og investere nå.