Inger Haugen

9. kandidat

- Jeg er snart 60 år og jobber med økonomi i Opplysningen 1881. Min motivasjon for å bidra er at jeg ønsker kommende slekter kan få muligheten til å ha like mange naturopplevelser som jeg har hatt. Jeg ønsker et samfunn som unngår sløsing av ressurser og som legger tilrette for mer gjenbruk. Vi må ha bedre og flere sykkelveier, og vi bør redusere spesielt trafikkstøy.