Ingrid Helene Johansen Lande

13. kandidat

- Jeg er 29 år gammel og jobber som lektor. Jeg kommer opprinnelig fra Fredrikstad, har studert i Trondheim og har bodd i Skedsmo kommune siden 2010. Jeg ønsker et enda større fokus på hva vi kan gjøre i hverdagen for å ta vare på både nærmiljøet og kloden. Mer informasjon om, og bedre tilgjengelighet for resirkulering er viktig.