Kent Giskeødegård

2. kandidat

- Jeg er 32 år og jobber som serviceelektroniker. Som småbarnsfar mener jeg det er viktig å jobbe for en bærekraftig fremtid av hensyn til kommende generasjoner. Jeg var leder for lokallaget i fjor og har vært styremedlem og aktiv i lokallaget i to år. Dessverre flytter jeg ut av Skedsmo kommune i oktober, og det er et krav at kommunestyrerepresentanter er bosatt i kommunen. Hvis jeg blir valgt inn, vil jeg derfor søke om dispensasjon og overlate vervet til 1. vara.