Etterlyser verneplan for raviner

Fotocredit: Siri Faafeng

Skedsmo MDG ønsker at kommunen nå starter arbeidet med å få på plass en plan for vern, skjøtsel og restaurering av raviner og rester av raviner i kommunen.

juni 20, 2015

I forkant av sluttbehandlingene av kommuneplanene i Sørum og i Skedsmo i juni, hadde Romerikes Blad et oppslag om Ravinerområder som kunne gå tapt. Miljøpartiet De Grønnes lokallagsledere i Sørum og Skedsmo uttaler seg om saken, og etterlyser vern og restaurering av de internasjonalt viktige naturområdene.

Lokallagsleder og førstekandidat i MDG Skedsmo Siri Faafeng ønsker en plan for vern av raviner i Skedsmo
Lokallagsleder og førstekandidat i MDG Skedsmo Siri Faafeng ønsker en plan for vern av raviner i Skedsmo. Artikkel i RB 6. juni 2015.

 

I Skedsmo hadde flertallet snudd etter bl.a. innsigelse fra Fylkesmannen, og ravinerestene på Valstad beholder status som  LNF-område i arealplanen. Dessverre lyttet ikke kommunestyret i Sørum til faglige råd, og flertallet stemte for omdisponering av det verdifulle ravineområdet på Børkehagen.

Skedsmo MDG ønsker at kommunen nå starter arbeidet med å få på plass en plan for vern, skjøtsel og restaurering av raviner på grunnlag av kartleggingen Biofokus har gjennomført på oppdrag for Fylkesmannen i Akershus. Rapporten om raviner i Skedsmo finner du her.