En levende by trenger folk, ikke biler

Byer som faser ut bilen av sentrumsområder får blant annet økt handel, redusert skadeomfang og langt flere klimavennlige  syklister.

 

august 4, 2015

Miljøpartiet De Grønne Skedsmo går inn for bilfri bykjerne  Lillestrøm, skriver vi i «Byen trenger folk, ikke biler« i Romerikes Blad tirsdag 4. august.

Det er en klar sammenheng mellom prioritering av gående og økt omsetning i butikker i sentrum, viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt

I New York, der slagordet har vært «Cars don’t shop – people do», har handelen steget med 50 prosent og antallet syklister er nesten tredoblet over en seksårsperiode, etter omdisponering av areal fra bilvei og gateparkering til kollektiv, syklister og gående, med torg og oppholdsplasser.

Å redusere privatbilens plass i sentrum innebærer at vi må tilrettelegge for andre transportalternativer. Et sammenhengende sykkelveinett mellom knutepunkter på Romerike og Oslo må stå øverst på prioriteringslisten, og vi ønsker også små bybusser drevet av nullutslippsteknologi som knytter sammen tettstedene i Skedsmo med Lillestrøm bykjerne. Busstilbudet må være raskt og pålitelig, med hyppige avganger og med god framkommelighet, til en attraktiv pris.

Miljøpartiet De Grønne ønsker et Skedsmo som ikke er avhengig av bilen. Vi vil utvikle lokalsamfunn som er gode å vokse opp i og leve i, både for gammel og ung. Naturlige møtesteder for folk, levende torg og gågater i et bilfritt Lillestrøm vil være et gode for både næringsliv, innbyggere og besøkende.