MDG krever opprydding av radioaktivt avfall

Fotocredit: Foto: IFE/KR/F-2013/009

Miljøpartiet De Grønne krever opprydding av radioaktivt avfall som befinner seg på Kjeller. For å unngå videre utsettelser mener Akershus MDG at det opprettes et statlig organ som tar ansvar for håndtering av radioaktivt avfall i Norge, samt at det settes av midler i neste års statsbudsjett.

 

juli 18, 2015

I Romerikes Blad 6. juli kunne du lese at Ife trenger ryddehjelp. Lokallagsleder og førstekandidat i Skedsmo MDG, Siri Faafeng påpeker at det ikke er en selvfølge at Ife skal stå for oppryddingen.

–Vi ønsker et statlig organ som tar ansvar for avfallshåndtering, samt at vi krever midler avsatt i neste års statsbudsjett. Vi støtter Ife i sin uttalelse om håndtering av avfall, men vi går imidlertid lenger og ønsker dekommisjonering av reaktoren, utdyper Faafeng.

I en resolusjon som Miljøpartiet De Grønne  Akershus vedtok på årsmøte tidligere i år, ble avfallssituasjonen på Kjeller og Ife omtalt. Les resolusjonen her

ULØST ATOMAVFALLSKRISE FORVERRES I LILLESTRØM

Norge har behov i milliardklassen for håndteringen av norsk atomavfall. Mye av avfallet ligger på området ved Kjeller-reaktoren i Skedsmo. Midt i en tett befolket og raskt voksende by, Lillestrøm.

Oppfølging og gjennomføring av lagringsløsninger og avvikling og opprydding forutsetter en beslutningsprosess om finansiering, organisasjonsmodell og ansvarsklaring, ifølge en Veritas-rapport.

Institutt for energiteknikk (Ife) på Kjeller har driftsansvar for reaktorene, Statens strålevern har sikkerhetsansvar, mens ansvaret for avfallshåndtering er uavklart.

For å unngå videre utsettelser mener Akershus MDG at et statlig organ opprettes innen utgangen av 2015. Det er også nødvendig å sette av tilstrekkelige økonomiske midler til arbeidet. Akershus MDG mener det haster å sette i verk tiltak og at finansiering av avfallshåndtering og dekommisjonering må være med i neste års statsbudsjett.