Nyheter

En levende by trenger folk, ikke biler

Byer som faser ut bilen av sentrumsområder får blant annet økt handel, redusert skadeomfang og langt flere klimavennlige  syklister.

 

...

Nye hjemmesider!

Lokallaget Miljøpartiet De Grønne Skedsmo har lansert nye hjemmesider

...

MDG krever opprydding av radioaktivt avfall

Miljøpartiet De Grønne krever opprydding av radioaktivt avfall som befinner seg på Kjeller. For å unngå videre utsettelser mener Akershus MDG at det opprettes et ...

Småpartier på vippen i Skedsmo

Valgmålingen i  Romerikes Blad i juni viser at 7 partier kan komme inn med hver sin representant mens det er jevnt mellom blokkene.

...

Etterlyser verneplan for raviner

Skedsmo MDG ønsker at kommunen nå starter arbeidet med å få på plass en plan for vern, skjøtsel og restaurering av raviner og rester av raviner i kommunen.

...

Kampanje mot ny skytebane innenfor markagrensa

Gjelleråsmarkas Venner, Naturvernforbundet i Nittedal, Miljøpartiet De Grønne i Skedsmo og Miljøpartiet De Grønne i Nittedal retter nå en underskriftskampanje mo...

Miljøpartiet De Grønne stiller valgliste i Skedsmo

– Vi ser frem til et grønt gjennombrudd for kommuner i hele landet og vi er glade for at vi har mulighet til å bidra til en grønn omstilling. Det er en spenne...

Nei til nedbygging av Nordbyjordet!

Miljøpartiet De Grønne Skedsmo jobber for at Nordbyjordet ikke skal bygges ned. Hvis vi fortsatt skal kunne produsere korn, grønnsaker og poteter må den beste jord...

Miljøpartiet De Grønne

Innspill til kommuneplanforslag for Skedsmo 2015-2026

Innsigelser fra Skedsmo Miljøpartiet De Grønne og Akershus MDG til Forslaget til kommuneplan for Skedsmo 2015-2026

 

...