Valgliste og kandidater MDG Skedsmo 2015

Miljøpartiet De Grønne har 17 listekandidater i Skedsmo. Her kan du lese mer om hvem vi er.

1. Siri Faafeng 1972 Skjetten

2. Kent Aleksander A. Giskeødegård  1982 Skjetten (Flytter ut av Skedsmo og er ikke lenger aktuell)

3. Heidi Beate Horgen 1971 Strømmen

4. Gunhild Maria Hugdal 1982 Strømmen

5. Gullbrand Gillund 1965 Skedsmokorset

6. Camilla Garvik Maaland 1988 Lillestrøm

7. Mansor Zalmai 1978 Strømmen

8. Audun Ellingsen 1979 Skedsmokorset

9. Inger Haugen 1955 Strømmen

10. Kim Jayasena Stidahl 1976 Leirsund

11. Einar John Lande 1983 Skedsmokorset

12. Frida Marie Stidahl Sundvor 1996 Leirsund

13. Ingrid Helene Johansen Lande 1985 Skedsmokorset

14. Dan-Viggo Bergtun 1956 Skedsmokorset

15. Nina Kali 1975 Skedsmokorset

16. Per Arne Kobbevik 1974 Skjetten

17. Jan Olav Haugen 1956 Strømmen

 

 

 

 

1. KANDIDAT SIRI FAAFENG

- Jeg er 43 år gammel, har vokst opp i Oslo og har bodd i Skedsmo i 5 år. Til daglig studerer jeg naturforvalting og økologi ved Universitet for Miljø og Biovitenskap på Ås og jeg har blant annet bakgrunn fra media. I 2010 stiftet jeg lokallaget MDG Skedsmo og jeg er lokallagsleder her.

Jeg er opptatt av at vår velferd ikke skal baseres på bekostning av andres levekår. Vi må legge om til en forbrukskultur som ikke går utover naturens tålegrenser, som ikke ødelegger for kommende generasjoner og andre arter.

Omdisponering av arealer er viktigste årsaken til tap av biologisk mangfold, og naturområdene og matjorda i Skedsmo er under voldsomt press. Derfor er arealvern et viktig grønt fokusområde i kommunen.
Over 70 % av klimagassutslippene lokalt i Skedsmo er forårsaket av veitrafikk. Det må bli enkelt å klare hverdagen uten bil, derfor må vi prioritere tilrettegging for sykkel fremfor bilen og få på plass gode kollektivtilbud.

2. KANDIDAT KENT GISKEØDEGARD

33 år, serviceelektroniker. Var leder for lokallaget i fjor og har vært styremedlem og aktiv i lokallaget i to år.

Dessverre flytter Kent ut av kommunen vår, og det er et krav at kommunestyrerepresentanter er bosatt i kommunen. Hvis han blir valgt inn, vil han derfor søke om dispensasjon og overlate vervet til 1. vara.

3. KANDIDAT HEIDI BEATE HORGEN

43 år, utdannet sosionom ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Er aktiv i MDG Skedsmo som styremedlem kasserer i lokallaget.

5. KANDIDAT GULLBRAND GILLUND

- Jeg er 50 år, har bodd i Skedsmo i 18 år, og er innflytter fra Målselv i Troms. Er utdannet sivilingeniør, og jobber med informasjons teknologi.

Min motivasjon for å jobbe med politikk er at jeg med bakgrunn i klimautfordringen ser at vi må øke innsatsen for å realisere en fornybar framtid («det grønne skiftet»). Vi må tenke mye mere på generasjonene som kommer etter oss, og det innebærer at vår generasjon ikke kan bruke opp de begrensede ressursene på kloden vår. Vi må tenke nytt, bruke mindre og øke gjenbruk av ressursene. Det skjer utrolig mye spennende teknologi utvikling innenfor disse områdene i verden, og Norge må satse og investere nå.